Viitna filiaal lõpetas tegevuse.

Viitna filiaali tegevuse lõpetamise tõttu palume laenutatud teavikud tagastada!
Raamatukoguhoidja ootab teid 6. septembril kell 11.00 – 19.00 Viitna filiaalis.
Võimalus on teavikud tuua ka Kadrina valla raamatukokku kas Kadrinasse, Huljale, Kihleveresse või Vohnjasse.
Raamatud võib tagastada ka tagastuskastidesse.