TÄHELEPANU!

Seoses ventilatsioonisüsteemi paigaldamisega Kadrina valla raamatukogus on igapäevane töö häiritud. Palume kasutada Hulja, Kihlevere, Vohnja ja Viitna filiaali teenuseid.
Käsitööde näitusmüük lükkub edasi 1 nädal.

Info
tel 3250107
raamatukogu@kadrina.ee