Kõigis meie raamatukogudes on avalik internetipunkt ja WiFi leviala.

Pakume ka paljundamise, skaneerimise ja printimise teenust A4 formaadis.
Ühepoolne leht 0,15€
Kahepoolne leht 0,20€
(kinnitatud Kadrina Vallavalitsuse 17. aprilli korraldusega nr 152.)

Raamatu laenutamisel juhime tähelepamu, et iga tähtaia ületanud päeva eest on viivis 0,05€.


Kadrina Valla Raamatukogu nõukogu
Kadrina Vallavalitsuse 23. augusti 2018 korraldusega nr 230 kinnitati Kadrina Valla Raamatukogu nõukogu koosseisus:
Jaan Stern
Mare Kukk
Aili Purk
Maarja Lepik
Ene Kaldamaa
Ave Häätarõ
Jaana KiipusKadrina valla raamatukogu põhiväärtused:
1. Uuenduslikkus - tulevikule suunatus, kasutajakesksus, koostöövalmidus, raamatukogu käib ajaga kaasas, otsides uusi lahendusi ja austades vanu traditsioone.
2. Avatus ja paindlikkus – tolerantne ja avatud kõigile ja kõigele.
3. Kõrge teeninduskultuur – töötajad on viisakad, sõbralikud, avatud, abivalmid.
4. Professionaalsus – töötajad valdavad tööülesandeid, jagavad asjalikku informatsiooni.
5. Meeskonnatöö – raamatukogu töötab ühtse meeskonnana.


Kasulikke viiteid.
- e-kataloog ESTER. Eesti suurimate rahva- ja teadusraamatukogude koondkataloog. (Tallinna ja Tartu kataloog)
- Eesti raamatukogude ühiskataloog
- Riigi Teataja
- Ajaleht Virumaa Teataja
- Ajaleht Kuulutaja
- Riigiportaal Eesti, internetikeskkond suhtlemiseks riigiga – pakkudes usaldusväärset informatsiooni ning e-lahendusi kodanikele, ettevõtjatele ning ametnikele.
- Eesti rahvaraamatukogude ühine koduloolise info talletamise süsteem
- Rahvusraamatukogu kasutajakeskkond, mis pakub juurdepääsu digitaalarhiivis talletatud väljaannetele. Nende hulgas e-raamatuid, ajalehti, ajakirju, kaarte, noote, fotosid, postkaarte, plakateid, illustratsioone, audioraamatuid ning muusikafaile
- digiteeritud Eesti ajalehed. Valik ajalehti aastatest 1821-1944 ja väliseesti ajalehti alates 1944. aastast.Meie tähtsad dokumendid.
- Lugejate rahulolu uuringu tulemused 2020
- Juhend COVID-19 perioodil
- Kadrina valla raamatukogu arvutitöökohtade kasutamise eeskiri 2019
- Kadrina Valla Raamatukogu komplekteerimise põhimõtted
- Kadrina Valla Raamatukogu kasutamise eeskiri (20.11.2018)
- Kadrina Valla Raamatukogu põhimäärus
- KadrinaValla Raamatukogu arengukava 2020 - 2023
- KadrinaValla Raamatukogu arengukava 2016 - 2019
- Kadrina Valla Raamatukogu arengukava 2007 - 2015
- Raamatukoguhoidja eetikakoodeks
- Avaldus isikuandmete kustutamiseks Kadrina valla raamatukogus
- Kadrina Valla Raamatukogu andmekaitsetingimused
- Registreerimiskaart-laste
- Registreerimiskaart-täiskasvanu
- Volikiri Kadrina valla raamatukogus
Meie ajaloost

Kadrina raamatukogu
Esimesed viited raamatukogundusest Kadrinas ulatuvad 19.saj. lõppu. 1897 loodi Kadrina palvemaja juurde laenuraamatukogu. Raamatuid laenutas õde Paula, kod. nimega Pauline Johanna Heinrichson. Kulutused tasuti vaestekassast. Raamatukogu eksisteeris umbes 15 aastat.
1912 aprill loodi Kadrina Hariduse Seltsi raamatukogu , mida peame praeguse raamatukogu eelkäijaks. Esimeseks asukohaks oli õpetajate tuba koolimajas, esimeseks kogu korrastajaks ja laenutajaks aga õpetaja August Schneider.Esimestel aastatel moodustasid lugemismaks ja viivised sissetuleku, mille eest uusi raamatuid osteti. Raha laekus ka seltsi korraldatud pidudelt.
1930 valmis Kadrina Hariduse Seltsi rahvamaja, kuhu raamatukogule eraldati ruum ülemisele korrusele.
1940 nimetati raamatukogu ümber Kadrina külaraamatukoguks.
Teise maailmasõja-aastail oli raamatukogu suletud ning sealsetes ruumides asus sakslaste staap.
Mitmel korral tuli raamatukogul kolida ühest kohast teise:
Aastatel 1951-1996 tegutseti kultuurimaja II korrusel.
1997.a. aprillis avas raamatukogu uksed Viru tänav 2 asuvas endises külanõukogu hoones. Uueks nimeks sai Kadrina Valla Raamatukogu.
2002 alustas uue põhimääruse alusel tööd Kadrina Valla Raamatukogu, mis koondab ühise juhtimise alla Kadrina, Hulja, Vohnja, Kihlevere ja 2006 loodud Viitna raamatukogu.
Kadrina raamatukogus töötab juhatajana 1.augustist 1978 Ene Heide ja bibliograafina 20.novembrist 1995 Tiiu Kaare.
Klubilise tegevuse paremaks läbiviimiseks loodi raamatukogu juurde 2008.a. lõpus MTÜ Kadrina Kirjandusklubi.


Hulja raamatukogu
Hulja raamatukogu asutamise aeg on teadmata, kuid esimesed teated Huljal tegutsenud raamatukogust pärinevad 1837.a. asutatud Hulja koolist.
Hulja valla kassa "Nöörraamatu" järgi on teada, et 1892.a. on Hulja vald maksnud kinni kooli raamatute köitmise.
1893.-1894.a. on vald Hulja rahvale tellinud ajalehe "Postimees".
1926.a. on koolile ehitatud vanast orelist uus raamatukapp.
1936.a. kinkis Haridusministeerium koolile raamatuaasta puhul suure Eesti Entsüklopeedia.
1963.a. sisaldas raamatukogu 468 raamatut lastele ja umbes 150 raamatut õpetajate tarvis.
Praegune raamatukogu avati 28.dets.1981 Hulja mõisahoones. Esimeseks töötajaks oli Ester Urbas.
1987 - 2015 töötas raamatukogus Kaidi Kalle.
12. oktoobrist 2015 töötab raamatukogus Gerda Ansi.Vohnja raamatukogu
Vohnja raamatukogu asutas 1921.a. Vohnja vallakirjutaja E.Arusild. Raamatukogu asus Vohnja vallamajas Kõrvekülas.
Nõukogude perioodi algusaastatel oli raamatukogu tegevus peatatud paljude nn. "mittekõlblike" raamatute pärast. Uuesti alustati tööd 1944.a.
Alates 50-ndatest aastatest tegutseb raamatukogu Vohnja mõisahoones. Kõige staažikam töötaja Selma Seppas on Vohnja raamatukogus ametit pidanud 31aastat.
1.juulist 2002 töötab raamatukogus Ly Pajussaar.


Kihlevere raamatukogu
Kihlevere raamatukogu asutamisaasta on teadmata.Esimesed sissekanded raamatukogu dokumentidesse on tehtud 1947.a., millest võib järeldada, et samal aastal raamatukogu ka asutati. Arvatavasti asus raamatukogu algselt Aukülas, kust koliti 1947.a. Kihlevere mõisahoonesse.
Kõige kauem, s.o. 1963-1990 töötas raamatukogus Malle Pärnamäe.
1994.a. eraldas Kalevipoja kolhoos raamatukogule uued ruumid korterelamusse.
1995.a. töötab raamatukogus Eha Tingas.
1999.a. asub raamatukogu korterelamu uutes ruumides, mis on vastavalt raamatukogu vajadustele ümber ehitatud.


Viitna raamatukogu
Viitna raamatukogu alustas oma tegevust 1.aprillil 2006 endise Lahemaa Rahvuspargi kontori ruumides Puraviku 1-5.Raamatukoguhoidjana asus tööle uude raamatukokku Aino Kaljo.